[1]
A. Rozaq, “Tatw?r al-maw?d al-ta’l?m?yah li mah?rati al-qir?’ah ‘al? al-madkhal al-ilm? fi al-madrasah al-Munawwarah al-mutawassitah al-isl?m?yah Jombang”, jlic, vol. 2, no. 1, pp. 55–67, Jun. 2021.