(1)
Rozaq, A. Tatw?r Al-maw?d Al-ta’l?m?yah Li mah?rati Al-qir?’ah ‘al? Al-Madkhal Al-Ilm? Fi Al-Madrasah Al-Munawwarah Al-Mutawassitah Al-isl?m?Yah Jombang. jlic 2021, 2, 55-67.